Məqalə

Qara körpə doğmaq üçün qıdıqlanır


Bu videoda, doğmaq Cole hələ də kiçik, lakin oynayarkən böyükdür! Qucağında qucağında çox rahat yatır, onun tərəfindən qıdıqlanır və sehrli qara körpə kürkündə əsl pələng olduğunu göstərir!

Diqqətli, vəhşi: çevrilmiş mini bala Cole qıdıqlandıqda heç nə bilmir! Kiçik pəncələrini və ən vəhşi üz ifadəsini eyni zamanda göstərir və əlbətdə güclü təəssürat yaradır.

YouTube’dakı bir çox videolarında şirin tomat, ən oynaq kiçik körpə pişikinin çox yaxşı və balanslı bir oğlana çevrildiyini bir daha sübut edir. Bu video qəhrəmanını yalnız bəyənməlisən, elə deyilmi?

Aşiq olmaq üçün on qara pişik