Məlumat

Dillərinizi göstərin!


Öz salon salonu pələngindən eşq sübutu kimi kiçik, kobud dil ilə adi yalama bilməyən kimdir? Bu on məxmər pəncələr, dillərini kənara qoymağı üstün tuturlar - bəziləri yuxularında inanılmaz dərəcədə yaraşıqlı, bəziləri isə sadəcə boynunda yaramaz olduqlarına görə. Ancaq bunların hamısının ortaq cəhətləri var: onlar xoşdur!

2 şərh Şərh üçün giriş
  • şəxs

    01-06-2014 20:06:13

    nadinehuber716: oh, bu xoşdur :-) İstismar barədə məlumat verin
  • 15-05-2014 09:05:40

    renatemulle: Sabahınız xeyir dostlar, sizə xoş günlər diləyirəm. Bussi hesabatından sui-istifadə