Məqalə

Doqquz ördək balası və onların rəngarəng dayəsi


Bəli, kimsə itdi! Yoxsa rəngli şaftalı başı ördək sürüsü üçün körpəni oynayır? Hər halda, tüklü sevinc dəsti hələ tam görünmür!

Bu əyləncəli qrup ilə digər heyvan növlərinə olan maraq birtərəfli olur, baxmayaraq ki, qeyri-adi qonaqlıqlar demək olar ki, eyni olur.

Ördək balaları, şübhəsiz ki, şaftalı başı (bir tutuquşu növü) kimi rəngli kiçik bir quş görməmişdir. Hər halda baxmaq yaraşıqlıdır - düşünürsən ki, yenə dost olacaqlar?

Parlaq rəngli quş həyatı: təbiətdən rəng sıçraması